Opdrachten en reacties

Eerdere opdrachten voor dwarskijken:

 • Programma Huisvesting Arbeidsmigranten (Provincie Zuid-Holland)

 • Aanbesteding van het dagelijks beheer en onderhoud assets in de regio’s Noord en West (Provincie Zuid-Holland)

 • Programma en strategie Warmte voor de stad (gemeente Amsterdam) – online

 • Rijnlandroute (provincie Zuid-Holland)

 • Programma-organisatie Energietransitie (provincie Zuid-Holland)

 • Meerjarenprogramma Groen (provincie Zuid-Holland)

 • Herstructureringsopgave kassengebied (provincie Zuid-Holland)

 • Ontwikkeling stationsgebied inclusief busstation (provincie Zuid-Holland)

 • Verstedelijkingsstrategie (provincie Zuid-Holland)

 • Herinrichting provinciale weg (provincie Zuid-Holland)

 • Renovatie tunnel (gemeente Rotterdam)

 • Glastuinbouwontwikkeling (gemeente Haarlemmermeer)

Reacties van opdrachtgevers en projectbetrokkenen:

 • Stevig advies ontvangen dat leidde tot aanpassen strategie en meer focus van programmateam.

 • Dwarskijkers signaleerden terecht dat we nog met een technische opgave bezig waren terwijl de scope verschoven was naar een politiek-maatschappelijk vraagstuk.

 • In veel gevallen leidt het advies tot verbeteracties: soms op de harde structuur, maar vaker nog zijn soft skills bespreekbaar gemaakt

 • De frisse blik van buiten prikkelt en heeft een toegevoegde waarde boven collega’s die zich sneller voegen naar de mores van de eigen organisatie.

 • Hit & run-karakter past bij reflectie op vraag of we goed gesteld staan voor volgende fase.

 • De ervaringen met dwarskijken zijn positief, maar het instrument wordt nog te veel geframed als beoordelend. Niet als een teken van kracht om tegenspraak te organiseren en daarvan te willen leren.

 • Goed dat jullie ook vragen naar hoe we in de wedstrijd zitten. Het gaat niet alleen om inhoud, ook om samenwerking, openheid en trots op het project.

 • Dwarskijken helpt een team om bewuster en beter voorbereid de volgende fase in te gaan en stimuleert de teamspirit.

 • Zijn we als organisatie volwassen genoeg om dwarskijken door externen te introduceren? Kunnen we tegenspraak omarmen als vriendendienst?

Lees ook De waarde van Dwarskijken ,  met een weergave van het mini-symposium met ca 50 opdrachtgevers en projectmanagers

Lees ook de Blog dwarskijken van Gert van der Kolk

Confucius:
Vertel het me en ik zal het vergeten
Laat het me zien en ik zal het onthouden
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken

Copyright © 2024 Dwarskijken