Marten Klein

Directielid van het Ingenieursbureau Amsterdam; heeft management en directiefuncties in het ruimtelijk domein bekleed binnen overheid en markt. Als strategisch adviseur werkt hij op het grensvlak van techniek, beleid, organisatie en inkoop. Was mede initiatiefnemer van leergang “de Verbinders” en het asfaltkwaliteitsloket, is bestuurslid bij Bouwen met Staal en het Centrum voor Ondergronds Bouwen, is actief betrokken bij de Bouwagenda en Neerlands Diep en begeleid promovendi. Marten is in de eerste plaats een originele en inspirerende mee- en dwarsdenker en een vernieuwer.

Naar volgende of terug naar boven

Copyright © 2024 Dwarskijken