Marten Klein

Directielid van het Ingenieursbureau Amsterdam; heeft management en directiefuncties in het ruimtelijk domein bekleed. Als strategisch adviseur en project- en programmamanager werkt hij op het grensvlak van techniek, beleid en organisatie. Marten is een originele en inspirerende meedenker

  • marten.klein@amsterdam.nl
  • 06 13196107

Naar volgende of terug naar boven