Jan Lagerweij

Consensus Gebiedsmanagement; Ervaren project- en programmamanager in het ruimtelijk domein, zowel bij publieke als private partijen (momenteel interim gebiedsontwikkelaar gemeente Rotterdam). Zelfstandig adviseur en interim-manager in ruimtelijke ontwikkeling, stuurt op integrale oplossingen en competentieontwikkeling. Zijn kracht ligt in het verbinden van belangen en personen. Kent het middenbestuur goed, o.a. als bestuursadviseur. Introductie van nieuwe werkwijzen (strategische projecten, lobby en gebiedsontwikkeling).

  • Jan.Lagerweij@consensus-gm.nl
  • 0610546487

Naar volgende of terug naar boven