Onze aanpak

Kenmerkend voor onze aanpak van dwarskijken is dat wij ons niet alleen richten op de inhoudelijke opgave, maar ook op de governance en op relationele en culturele aspecten.
Een excellent team dat elkaar verstaat, kan een slecht project redden. Dat geldt ook voor een veilig werkklimaat waarin de projectmanager kritische geluiden omarmt.

Bij het dwarskijken maken wij gebruik van drie bronnen: relevante documenten, de analytische ervaring van de externe dwarskijkers en een grondig gesprek tussen drie à vier projectbetrokkenen en het dwarskijkteam. We reflecteren op de route die een opdrachtgever met zijn/haar team gekozen heeft.

Een dwarskijksessie kan gepland worden bij de start-up van een project of programma, bij de overgang naar een volgende fase (bijvoorbeeld de aanbesteding of realisatie) en bij de voorbereiding van een besluit over een vervolgstap.

Hoe werkt dwarskijken:

  • Reflectie op verzoek van verantwoordelijke trekker; inzoomend op een specifieke vraag
  • Team van drie externe experts samengesteld rond deze vraagstelling
  • Experts lezen zich in, bereiden vragen voor, plannen sessie
  • Dag begint met toelichting door opdrachtgever van dwarskijksessie
  • Socratische dialoog ( 3 uur) met 3 a 4 projectbetrokkenen; eerste ronde open informatieve vragen daarna een verdiepende ronde met bespreking van verwonderpunten
  • Dwarskijkteam geeft aan eind van de dag mondeling adviezen, week later rapportage
  • Hit en run: 1 dag
  • Standaard dwarskijksessie in één dag; afhankelijk van de vraagstelling is in overleg een maatwerkaanpak met bijvoorbeeld individuele interviews mogelijk.