Online Dwarskijken ‘Warmte voor de Stad’ Amsterdam


Twee jaar nadat ik deelnam aan de dwarskijksessie “Organisatie energietransitie” van de provincie Zuid-Holland heb ik op hetzelfde onderwerp dwars gekeken, voor het programma “Warmte voor de stad” van de gemeente Amsterdam. Fascinerend hoeveel er in die 2 jaar is veranderd en welke enorme stappen er zijn gezet, vooral door de klimaattafels en het Groningen-dossier, waarbij de omslag is gemaakt van hoe moeten we het aanpakken naar wat doen we wanneer. Wat overeen komt is het zoeken naar de publieke rol en mijn verbazing over de enorme personele inspanningen en capaciteit op de energietransitie van woningen terwijl 80-85% van de CO2 uitstoot uit andere bronnen komt.

Online dwarskijken, met Fike van der Burght en Hans Schouffoer

Hoewel we een fysieke sessie hadden voorbereid (in een ruimte waar we 1½ m afstand konden houden) hebben op het laatst moeten omschakelen naar een onlinesessie. Dit maakte het dwarskijken wel anders: minder dynamiek, lastiger bij doorvragen, vertraging in responstijd en vooral véél vermoeiender. We hebben er voor gekozen om als drie dwarskijkers wel bij elkaar in één ruimte te gaan zitten. Dat is echt een must, vooral wanneer we gezamenlijk onze verwonderpunten, bevindingen en aanbevelingen formuleerden.

Het programma “Warmte voor de stad” is een boeiend, super actueel en zeer complex vraagstuk in een ingewikkelde organisatie. Dat maakt dat ik het gevoel heb dat we er met één (online)dag nog niet het maximale uit hebben kunnen halen. Het plan is om nog een tweede dwarskijksessie te hebben, over het eigenaarschap van het programma breed in de organisatie en de samenhang met andere programma’s in het energie-dossier. Hopelijk gaat dat door; ik kijk er naar uit!

Jan Lagerweij


Copyright © 2024 Dwarskijken