“Tegenspraak maakt sterker, maar je moet er wel tegen kunnen” door Fike van der Burght


Het succes of het falen van een project of programma kent vele vaders en moeders. Een van de indicatoren is de mate waarin een team groupthink en een tunnelvisie weet te vermijden en openstaat voor andere invalshoeken.

Lees hier het volledige artikel “Tegenspraak maakt sterker, maar je moet er wel tegen kunnen” van Fike van der Burght.


Copyright © 2024 Dwarskijken