Jan Lagerweij

Consensus Gebiedsmanagement; Ervaren project- en programmamanager in het ruimtelijk domein, zowel bij publieke als private partijen Zelfstandig adviseur en interim-manager in ruimtelijke ontwikkeling o.a. gemeenten Rotterdam en Utrecht. Momenteel kwartiermaker stedelijk programmeren bij gemeente Leiden. Stuurt op integrale oplossingen en competentieontwikkeling. Zijn kracht ligt in het verbinden van belangen en personen. Kent het publieke domein goed, o.a. als bestuursadviseur. Introductie van nieuwe werkwijzen (strategische projecten, lobby en gebiedsontwikkeling).

  • Jan.Lagerweij@consensus-gm.nl
  • 0610546487

Naar volgende of terug naar boven

Copyright © 2024 Dwarskijken