Henrike Branderhorst

Algemeen directeur van Tauw B.V. / CEO van Tauw Group; ervaren allroundmanager in overheidsland en ingenieursbureau: waterschappen, RWS en ministerie van IenM. Binnen TAUW verantwoordelijk voor de Business Unit Leefomgeving. Tevens voorzitter van de Task Force Deltatechnologie, onderdeel van de Topsector Water & Maritiem. Ervaring met uitvoering, aanbestedingen, beleidsvraagstukken en complexe bestuurlijke besluitvorming met het zwaartepunt in het water(veiligheids)domein. Ervaren als leider, adviseur, projectdirecteur en opdrachtgever op gebied van organisatie-, ruimtelijke ontwikkelings-, rivierverruimings-, grote dijkversterkingsprojecten en watersysteemvraagstukken.

  • Henrike.branderhorst@tauw.com
  • 06 10917980

Naar volgende of terug naar boven

Copyright © 2024 Dwarskijken