Fike van der Burght

Zelfstandig verandermanager. Inventief in het vinden en organiseren van werkbare oplossingen. In korte tijd grote afstanden overbruggen en mensen rond opgaves verbinden. Dwarskijker vanuit de overtuiging dat een kritisch-constructieve blik van buiten de kwaliteit van programma’s en projecten versterkt: 10 lessen Noord-Zuidlijn, Gateway Reviewer, lid Rekenkamercommissie en gespreksleider Socratische Dialoog. Ervaren programmamanager, onder meer stadsontwikkeling Utrecht, Omgevingswet, verschillende directiefuncties in ruimtelijk domein gemeente Amsterdam.

  • fvanderburght@gmail.com
  • 0610135873

naar volgende