Bart Teulings

Manager van complexe opgaven, scherp, bestuurlijk sensitief. Loopbaan bij VNG, adviseur bij Andersson Elffers Felix, programma-manager in Almere, strategisch controller Amsterdam, adviesopdrachten bij diverse gemeenten. Rode draad door de jaren heen is het oplossen van complexe vraagstukken in de publieke sector, op het raakvlak van bestuur en geld, samen met mensen en organisaties.

  • mail@bartteulings.nl
  • 06 218 121 46

Naar volgende of terug naar boven

Copyright © 2024 Dwarskijken