Uitvoering

Voorafgaand aan een dwarskijksessie.

In het intakegesprek met de opdrachtgever van de dwarskijksessie worden de vraagstellingen geformuleerd, de projectbetrokkenen benoemd en relevante documenten geselecteerd. Ook bepaalt hij of zij welke aanpak  het beste aansluit bij de vraagstelling. Vervolgens wordt nagedacht over het relevante profiel van de dwarskijkers en worden data-opties voor een sessie bepaald. Bij dit intakegesprek zijn de opdrachtgever, de intaker en een beoogde secretaris aanwezig.

De secretaris schrijft de vraagstelling uit en de intaker stelt een dwarskijkteam samen. Het team bestaat in principe uit drie dwarskijkers, waarvan één – doorgaans de intaker – als voorzitter fungeert. Bij de opdrachtgever wordt gecheckt of de vraagstelling  goed is begrepen en of instemming bestaat met de voorgestelde dwarskijkers . De secretaris legt de definitieve datum voor de sessie vast, nodigt alle deelnemers uit en stuurt de relevante documenten toe. Het dwarskijken vindt plaats op locatie van de opdrachtgever.

Op de dwarskijkdag zelf

De dwarskijkers bereiden zich voor als team een ontmoeten de opdrachtgever, die de vraagstelling toelicht. Vervolgens voert het dwarskijkteam met enkele projectteamleden een gesprek van ca. 3 uur volgens de socratische dialoog-methode. De dwarskijkers stellen eerst open informatieve vragen naar concrete ervaringen uit het project. Via doorvragen wordt de verdieping gezocht en krijgen projectteamleden een spiegel voorgehouden. Het vellen van een oordeel wordt zolang mogelijk uitgesteld. Vervolgens vindt een interactieve gespreksronde plaats waarbij de dwarskijkers  hun ervaringen en eerste analyses inbrengen. Na dit groepsgesprek reflecteert het dwarskijkteam op de opgedane inzichten uit de projectdocumentatie, het groepsgesprek en de eigen expertise. Wat loopt goed? Welke aspecten vragen om aandacht? Zijn er verrassingen? Op basis daarvan stelt het team adviezen op.

Vragen op vier kwadranten.

Na een dwarskijksessie.

De secretaris en voorzitter zorgen voor een kort verslag met schriftelijke aanbevelingen, dat aan de opdrachtgever wordt toegezonden. De voorzitter heeft daarna telefonisch een evaluatiegesprek met de opdrachtgever.

Spelregels voor dwarskijken

Het lerende perspectief staat bij dwarskijken voorop. Anders dan bijvoorbeeld bij een audit of doelmatigheids- of rekenkameronderzoek is deelname vrijwillig.

Wat in een dwarskijksessie aan de orde komt is vertrouwelijk en niet openbaar (“sub rosa”). Uitspraken zijn niet herleidbaar tot individuen. Dwarskijkers communiceren niet over de inhoud van de sessie.